O gminach

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy wiejskiej Kaliska oraz Gminy wiejskiej Stara Kiszewa, w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Gminy sąsiadują ze sobą – Gmina Kaliska położona jest w powiecie starogardzkim, a Gmina Stara Kiszewa – w powiecie kościerskim. Obszar objęty potencjalnym oddziaływaniem Projektu, równy powierzchni Gminy Kaliska oraz Gminy Stara Kiszewa, wynosi łącznie 324 km².

Gmina Kaliska

Gmina Kaliska położona jest w południowej części województwa pomorskiego, na skraju Borów Tucholskich, w powiecie starogardzkim.

Sąsiaduje z Gminami:

 • Stara Kiszewa – od północy.
 • Zblewo i Lubichowo – od wschodu.
 • Osieczna i Czarna Woda – od południa.
 • Czersk – od zachodu.

Przez Gminę przebiega trasa kolejowa Tczew - Chojnice oraz istotna dla ruchu kołowego droga krajowa 22, łącząca Berlin z Królewcem. Gmina położona jest w niedużej odległości od Gdańska - 67 km, Chojnic - 51 km oraz Kościerzyny - 27 km, co czyni ją niewątpliwie atrakcyjną pod względem komunikacyjnym.

Zajmuje powierzchnię 110,5 km², w jej skład wchodzi 8 sołectw: Bartel Wielki, Cieciorka, Czarne, Dąbrowa, Iwiczno, Kaliska, Piece, Studzience.

Według danych z Urzędu Gminy na dzień 31.12.2019 roku Gminę zamieszkiwało 5 318 osób.

Gmina Kaliska położona jest na terenie atrakcyjnym przyrodniczo - na skraju Borów Tucholskich. Dominuje tu krajobraz dolin i pagórków morenowych z licznymi jeziorami, ukształtowany przez lądolód skandynawski kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Walory przyrodnicze i krajobrazowe są podstawa dla rozwoju funkcji rekreacyjnej i turystycznej.

Tereny leśne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmują ponad 72% powierzchni terenu Gminy. Gmina Kaliska w większości włączona została do Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie - charakteryzuje się dużą lesistością drzewostanów sosnowych i siedliskami borowymi oraz niespotykanymi specyficznymi krajobrazami.

Na terenie Gminy znajduje się obszar objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000:

 • Obszar specjalnej ochrony ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009.

Znajdują się tu też pomniki przyrody i użytki ekologiczne:

 • Użytek ekologiczny Jezioro Nierybno Wielkie.
 • Użytek ekologiczny Jezioro Małe Nierybno.
 • Użytek ekologiczny Jezioro Piaszczyste.
 • Użytek ekologiczny Jezioro Piaseczenko.

Przez południową część Gminy, przez sołectwa Czarne i Iwiczno, płynie rzeka Wda na odcinku o długości około 9 km, stanowiąca jeden z najbardziej atrakcyjnych szlaków kajakowych w tej części kraju. Na terenie Gminy znajduje się wiele jezior, w tym m.in. Trzechowskie, Kazub, Smolnik, Studzienickie, Głęboczek.

Na terenie Gminy Kaliska zlokalizowane są cenne zabytki kulturowe, pośród których do najcenniejszych należą:

 • Chata kociewska we wsi Płociczno (nr 1410 Rejestru Zabytków Pomorskiego Konserwatora Zabytków). Własność prywatna, zachowana w pierwotnym kształcie.
 • Chata kociewska we wsi Piece przy ul. 6 Marca 14 (nr 760/93 Rejestru Zabytków Pomorskiego Konserwatora Zabytków). Stanowi obiekt muzealny, dostępny dla turystów.
 • Kościół Rzymskokatolicki parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach z plebanią, cmentarz z bramą, dwa odcinki ogrodzenia, starodrzew, działka nr 6 (nr 1909 Rejestru Zabytków Pomorskiego Konserwatora Zabytków).

Brak uciążliwego przemysłu, dogodne położenie wśród lasów i jezior, bliskość rzeki Wdy, potencjał kulturowy oraz czyste powietrze czynią Gminę szczególnie atrakcyjną dla turystów, co stwarza doskonałe warunki do tworzenia miejsc pracy sektorze turystyki i agroturystyki.

Gmina Stara Kiszewa

Gmina Stara Kiszewa leży w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie kościerskim. Sąsiaduje z Gminami:

 • Kościerzyna.
 • Liniewo.
 • Skarszewy.
 • Zblewo.
 • Kaliska.
 • Czersk.
 • Karsin.

Gmina zajmuje powierzchnię 21 273 ha. W skład Gminy wchodzi 20 sołectw: Bartoszylas, Chwarzenko, Chwarzno, Czerniki, Foshuta, Góra, Górne Maliki, Kobyle, Konarzyny, Lipy, Nowe Polaszki, Nowy Bukowiec, Olpuch, Pałubin, Stara Kiszewa, Stare Polaszki, Stary Bukowiec, Wilcze Błota, Wygonin, Zamek Kiszewski. Według danych z Urzędu Gminy na dzień 31.12.2019 roku Gminę zamieszkiwało 6 810 osób.

Przez teren Gminy przebiega droga wojewódzka nr 214 relacji Łeba – Warlubie. Jest to główna oś komunikacyjna Gminy.

Gmina Stara Kiszewa położona jest na terenie atrakcyjnym przyrodniczo – na pograniczu Kaszub i Kociewia; południowa część Gminy znajduje się w strefie chronionego krajobrazu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Borów Tucholskich i rzeki Wierzycy. Północna część Gminy to strefa pięciu połączonych kanałami Jezior Polaszkowskich. Krajobraz Gminy Stara Kiszewa należy do najbardziej malowniczych na Pomorzu. Podstawowym ich elementem są lasy, które zapewniają czyste, świeże i zdrowe powietrze. Tereny leśne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmują ponad 43% powierzchni terenu Gminy.

Na terenie Gminy znajdują się obszary chronione prawem:

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy - zajmuje północno-zachodni, leśny fragment Gminy Stara Kiszewa; obejmuje jezioro Wdzydzkie i kilka mniejszych jezior otoczonych borami.
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy - przebiega przez teren Gminy z północnego-zachodu na wschód. Został objęty ochroną ze względu na bardzo duże walory krajobrazowe i estetyczne związane z bogatą rzeźbą terenu oraz zgrupowanie interesujących gatunków flory i fauny.
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich - obejmuje południową i centralną część Gminy.
 • Polaszkowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obejmuje północny fragment Gminy Stara Kiszewa; wyznaczony ze względu na walory krajobrazowe ciągu jezior rynnowych otoczonych pagórkami moreny czołowej i dennej.
 • Rezerwat przyrody „Krwawe Doły” - znajduje się w północno-zachodniej części Gminy; rezerwat leśny o powierzchni 13,02 ha.
 • Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009, specjalne obszary ochrony siedlisk: „Dolina Wierzycy” PLH220094, „Jeziora Wdzydzkie” PLH220034, „Jezioro Krąg” PLH220070, „Stary Bukowiec” PLH220082, „Wilcze Błota” PLH220093.
 • Pomniki przyrody.

Gmina Stara Kiszewa należy do zasobnych w wartości kulturowe, zabytkowe. Do najważniejszych zabytków znajdujących się na terenie należą:

 • Ruiny Zamku Krzyżackiego z II poł. XIII w. w Zamku Kiszewskim.
 • Kościół p.w. św. Marcina z 1891 r. w Starej Kiszewie, przy ul. Kościelnej.
 • Kościół p.w. św. Mikołaja z 1750 r. w Starych Polaszkach.
 • Zabytkowa kuźnia z XIX w. w Wilczych Błotach Kościerskich.
 • Dwór Skórzewskich 1748 r. w Starych Polaszkach.
 • Zespół dworsko-parkowy z II p. XIX w Starym Bukowcu.
 • Dworek Czarlińskich z XIX w. w Chwarznie.
 • Zabytkowa kostnica z XIX w. w Starej Kiszewie.

Potencjał krajobrazowy i przyrodniczy stwarza doskonałe warunki do rozwoju turystyki na obszarze Gminy Stara Kiszewa oraz tworzenia miejsc pracy w tym sektorze. Znaczne i zwarte kompleksy leśne oraz jeziora i rzeki, liczne obiekty kulturowe tworzą warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz sportów wodnych.

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30