Aktualności

RSS

Wpis nr 4 (4 z 5) Więcej wpisów | | | Pierwszy

Udostępnij

Gmina Kaliska wraz z Gminą Stara Kiszewa zakończyły realizację projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa"

08.05.2020, 10:26:51

Gmina Kaliska wraz z Gminą Stara Kiszewa zakończyły realizację projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. - Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 1.914.802,88 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne: 1.552.586,24 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1.319.698,30 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny do Projektu wyniósł 595.104,57 PLN.

W wyniku realizacji Projektu instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane w 40 indywidualnych gospodarstwach domowych i 9 budynkach użyteczności publicznej w gminie Kaliska oraz 10 budynkach użyteczności publicznej w gminie Stara Kiszewa. Łączna zainstalowana moc wyniosła 457 kWp. Instalacje OZE służą do produkcji energii elektrycznej. Wsparte zostały poprzez utworzenie portalu internetowego www.oze-kaliska-starakiszewa.eu.

Potrzeba realizacji Projektu wynikała z dużego zainteresowania mieszkańców i władz obu gmin, co potwierdzono m.in. formułując cele i działania w dokumentach strategicznych i planistycznych gmin oraz zgłaszając uczestnictwo w projekcie. Otrzymane wsparcie finansowe otworzyło szansę na przeprowadzenie inwestycji i zaspokojenie potrzeb interesariuszy Projektu, a tym samym na obniżanie kosztów energii elektrycznej obciążających budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz domowe budżety mieszkańców – uczestników Projektu, przy jednoczesnej ochronie zasobów środowiska naturalnego.

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30